Армирачи на пракси у школској радионици

Образовни профил армирач бетонирац, одељење 1/3, наставник Мирослав Костић.