Априлски рок за ванредне ученике

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018/19. ГОД.

(од 05.04. до 15.04.2019.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Српски језик и књижевност  (II разред) Понедељак 08.04. 14.00
Српски језик и књижевност  (III разред) Понедељак 08.04. 14.00
Српски језик и књижевност  (IV разред) Понедељак 08.04. 14.00
Енглески језик Уторак 09.04. 14.00
Математика  (II, III разред) Среда 10.04. 14.00
Математика  (IV разред) Среда 10.04. 14.00
Историја  (I, II  разред) Среда 10.04. 14.45
Географија Среда 10.04. 14.45
Екологија и заштита животне средине Уторак 09.04. 14.45
Ликовна култура Среда 10.04. 14.45
Социологија Уторак 09.04. 14.45
Филозофија Уторак 09.04. 14.45
Устав и права грађана Уторак 09.04. 14.45
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) Уторак 09.04. 14.45
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) Уторак 09.04. 14.45
Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) Петак 12.04. 14.00
Физика  (I, II, III  разред) Уторак 09.04. 14.45
Физика у зградарству Уторак 09.04. 14.45
Основe грађевинарства Среда 10.04. 14.45
Нацртна геометрија Понедељак 08.04. 14.45
Нацртна геометрија и техничко цртање Понедељак 08.04. 14.45
Техничко цртање са читањем планова Понедељак 08.04. 14.45
Грађевински материјали  (I, II  разред) Понедељак 08.04. 15.30
Грађевинске  конструкције   (I, II разред) Четвртак 11.04. 14.00
Грађевинске  конструкције   (III разред) Четвртак 11.04. 14.00
Организација грађења Понедељак 08.04. 15.30
Читање пројеката Четвртак 11.04. 14.00
Статика Среда 10.04. 14.45
Статика и отпорност материјала Среда 10.04. 14.45
Предузетништво Среда 10.04. 14.45
Бетон Среда 10.04. 14.45
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завршних грађ. радова

Петак 12.04. 14.00
Технологија рада са практичном наставом за руковаоце грађ. механизацијом Петак 12.04. 14.00
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина Петак 12.04. 14.00
Технологија рада са практичном наставом за армираче-бетонирац Петак 12.04. 14.00
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере Петак 12.04. 14.00
Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре Петак 12.04. 14.45
Основе електротехнике (I,II разред) Петак 12.04. 14.00
Практична настава Петак 12.04. 14.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (армирач-бетонирац) Петак 12.04. 14.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (хидрограђевинар) Понедељак 15.04. 14.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (декор.зидних површина) Понедељак 15.04. 14.45
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (руков. грађ. механизац.) Понедељак 15.04. 14.45
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (зидар-фасадер) Понедељак 15.04. 14.00
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Основе привредног и радног права Петак 05.04. 15.30
Психологија рада Понедељак 08.04. 14.00
Примењена математика Среда 10.04. 14.00
Основе грађевинарства Среда 10.04. 14.45
Читање пројеката и детаља Четвртак 11.04. 14.00
Технологија грађења Четвртак 11.04. 14.00
Статика грађевинских конструкција Среда 10.04. 14.45
Примена енергетске електронике Петак 12.04. 14.00
Електрицна мерења у енергетици Петак 12.04. 14.00
Организација рада и основе система квалитета Петак 12.04. 14.00
Технологија рада са праксом-зидар мајстор Петак 12.04. 14.45
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације Петак 12.04. 14.45
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- зидар мајстор Понедељак 15.04. 14.00
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-мајстор за кућне водоводне и канализ. инсталације Понедељак 15.04. 14.00
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.