Aприлски испитни рок, трећи и четврти степен

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

/АПРИЛСКОМ/  РОКУ 2017/2018.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ

 

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Српски језик и књижевност  (II разред) понедељак 16.04. 1430
Српски језик и књижевност  (III разред) понедељак 16.04. 1430
Српски језик и књижевност  (IV разред) понедељак 16.04. 1430
Енглески језик  (II разред) уторак 17.04. 1430
Енглески језик  (III разред) уторак 17.04. 1430
Енглески језик  (IV разред) уторак 17.04. 1430
Математика  (II разред) четвртак 19.04. 1300
Математика  (III разред) четвртак 19.04. 1300
Математика  (IV разред) среда 18.04. 1430
Историја  (I, II  разред) среда 18.04. 1430
Географија среда 18.04. 1430
Екологија и заштита животне средине уторак 17.04. 1430
Социологија петак 20.04. 1400
Филозофија петак 20.04. 1400
Устав и права грађана петак 20.04. 1400
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) петак 20.04. 1400
Верска настава  (I, II, III, IV  разред) петак 20.04. 1400
Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) четвртак 19.04. 1300
Физика  (I, II, III  разред) уторак 17.04. 1430
Хемија уторак 17.04. 1430
Основe грађевинарства четвртак 19.04. 1600
Нацртна геометрија (I разред) четвртак 19.04. 1600
Нацртна геометрија (II разред) четвртак 19.04. 1400
Техничко цртање са читањем планова четвртак 19.04. 1600
Грађевински материјали  (I, II  разред) понедељак 16.04. 1530
Грађевинске  конструкције   (I  разред) четвртак 19.04. 1400
Грађевинске  конструкције   (II разред) четвртак 19.04. 1500
Грађевинске  конструкције   (III разред) четвртак 19.04. 1500
Организација грађења (III,IV разред) среда 18.04. 1430
Читање пројеката четвртак 19.04. 1400
Статика среда 18.04. 1430
Основе нискоградње понедељак 16.04. 1530
Геомеханичка испитивања понедељак 16.04. 1530
Основе електротехнике (I,II разред) петак 20.04. 1400
Техничко цртање  (за електроинсталатере) петак 20.04. 1400
Практична настава петак 20.04. 1400
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завршних грађ. радова

петак 20.04. 1400
Технологија рада са практичном наставом за декоратере петак 20.04. 1400
Технологија рада са практичном наставом за стаклорезце петак 20.04. 1400
Технологија рада са практичном наставом за р.г.м. петак 20.04. 1400
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере петак 20.04. 1400
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања-декоратери зидних површина понедељак 23.04. 1300
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања-зидари-фасдери понедељак 23.04. 1300
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања-хидрограђевинари понедељак 23.04. 1300
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања- р.г.м. понедељак 23.04. 1300
Матурски испит – Српски језик  и књижевност понедељак 23.04. 1300
НАПОМЕНА:

·     Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

·          Матурски испит из Енглеског језика одржаће се у термину испита.