Aприлски испитни рок, пети степен

РАСПОРЕД ИСПИТА

У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017/2018. ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

/МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Основе привредног и радног права петак 20.04. 1400
2. Психологија рада петак 20.04. 1400
3. Примењена математика четвртак 19.04. 1300
4. Читање пројеката и детаља четвртак 19.04. 1500
5. Технологија грађења четвртак 19.04. 1500
6. Завршни грађевински радови четвртак 19.04. 1500
7. Бетон  и армирани бетони понедељак 16.04. 1530
8. Хидротехнички објекти понедељак 16.04. 1530
9. Савремени грађевински материјали понедељак 16.04. 1530
10. Префабриковано грађење понедељак 16.04. 1530
11. Организација машинског грађења петак 20.04. 1400
12. Машински материјали петак 20.04. 1400
13. Хидраул. и пнеуматс. уређаји и компоненте петак 20.04. 1400
14. Грађевинска механизација петак 20.04. 1400
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.