ОПШТИ ТИП ВЕЖБИ 2

*ВЕЖБА БР. 1

ЗАГРЕВАЊЕ https://www.youtube.com/watch?v=0USGeszMumM

*ВЕЖБА БР. 2 (3 серије)

1. ЧУЧАЊ https://www.youtube.com/watch?v=rZdJexxyFRY&feature=youtu.be

2. ИСКОРАК https://youtu.be/7SMzPn4LGjQ

3. ДОЊИ СТОМАК – МАКАЗИЦЕ https://www.youtube.com/watch?v=fn4Nlvr1cEY&feature=youtu.be

4. ЛЕЂЊАЦИ https://www.youtube.com/watch?v=vKzHQL0WbAk&feature=youtu.be

*ВЕЖБА БР. 3

ИСТЕЗАЊЕ https://www.youtube.com/watch?v=C8eGV23KO0A

Напомена: Пауза између вежби је 20 сек, а између серија 2 мин.