Ванредни испити у јунском испитном року

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ 2017/2018.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ

НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Српски језик и књижевност  (II разред) понедељак 11.06. 1300
Српски језик и књижевност  (IV разред) понедељак 11.06. 1300
Руски језик (I, II, III, IV  разред) среда 06.06. 1700
Енглески језик  (IV разред) уторак 12.06. 1300
Математика  (II разред) среда 13.06. 1400
Математика  (IV разред) среда 13.06. 1400
Биологија уторак 12.06. 1400
Музичка уметност среда 13.06. 1500
Ликовна култура среда 13.06. 1500
Социологија петак 15.06. 1400
Филозофија петак 15.06. 1400
Устав и права грађана петак 15.06. 1400
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) петак 15.06. 1400
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) петак 15.06. 1400
Физика  (I, II, III  разред) уторак 12.06. 1400
Основe грађевинарства уторак 12.06. 1400
Нацртна геометрија (I разред) понедељак 11.06. 1400
Нацртна геометрија (II разред) понедељак 11.06. 1400
Нацртна геометрија и техничко цртање понедељак 11.06. 1400
Техничко цртање са читањем планова уторак 12.06. 1400
Грађевински материјали  (I, II  разред) понедељак 11.06. 1500
Грађевинске  конструкције   (I  разред) среда 13.06. 1500
Грађевинске  конструкције   (II разред) четвртак 14.06. 1400
Грађевинске  конструкције   (III разред) четвртак 14.06. 1400
Организација грађења (III,IV разред) среда 13.06. 1500
Читање пројеката среда 13.06. 1500
Статика уторак 12.06. 1400
Статика и отпорност материјала уторак 12.06. 1400
Бетон понедељак 11.06. 1500
Асфалтне мешавине понедељак 11.06. 1500
Геомеханичка испитивања понедељак 11.06. 1500
Испитивање бетона понедељак 11.06. 1500
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завршних грађ. радова

петак 15.06. 1400
Технологија рада са практичном наставом за Руковаоце грађевинском механизацијом петак 15.06. 1400
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина петак 15.06. 1400
Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре петак 15.06. 1400
Технологија рада са практичном наставом за стаклорезце петак 15.06. 1400
Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре петак 15.06. 1400
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере петак 15.06. 1400
Технологија рада са практичном наставом за монтере суве градње петак 15.06. 1400
Основе електротехнике (I,II разред) петак 15.06. 1400
Електроника петак 15.06. 1400
Електрична мерења петак 15.06. 1400
Електричне инсталације јаке струје петак 15.06. 1400
Практична настава (за електроинсталатере) петак 15.06. 1400
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (керамичар-терацер-пећар) понедељак 18.06. 1300
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (зидар-фасадер) понедељак 18.06. 1300
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (хидрограђевинар) понедељак 18.06. 1300

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017/2018. ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Примењена математика среда 13.06. 1400
Читање пројеката и детаља четвртак 14.06. 1400
Технологија грађења четвртак 14.06. 1400
Статика грађевинских конструкција уторак 12.06. 1400
Бетон  и армирани бетони понедељак 11.06. 1500
Геодезија понедељак 11.06. 1500
Саобраћајнице понедељак 11.06. 1500
Хидротехнички објекти понедељак 11.06. 1500
Савремени грађевински материјали понедељак 11.06. 1500
Префабриковано грађење уторак 12.06. 1400
Организација и механизација грађења петак 15.06. 1400
Технологија рада са праксом-тесар мајстор петак 15.06. 1400
Технол. рада са праксом-молеро фарбар мајстор петак 15.06. 1400
Технол. рада са праксом-грађ. керамичар мајстор петак 15.06. 1400
Технол. рада са праксом-мајстор грађевински гипсар петак 15.06. 1400
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације петак 15.06. 1400
Пракса-мајстор за грађевин. механизацију петак 15.06. 1400
Пракса-пословођа за грађ. механизацију петак 15.06. 1400
Пракса-пословођа за нискоградњу и хидроградњу петак 15.06. 1400
Пракса-пословођа за високоградњу петак 15.06. 1400
Специјалистички испит-тесар мајстор понедељак 18.06. 1300
Специјалистички испит-молеро фарбар мајстор понедељак 18.06. 1300
Специјалистички испит-грађ. керамичар мајстор понедељак 18.06. 1300
Специјалистички испит-мајстор за грађевинску механизацију понедељак 18.06. 1300
Специјалистички испит- мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације понедељак 18.06. 1300
Специјалистички испит-пословођа за грађевинску механизацију понедељак 18.06. 1300
Специјалистички испит- пословођа за нискоградњу и хидроградњу понедељак 18.06. 1300
Специјалистички испит- пословођа за високоградњу понедељак 18.06. 1300