4-2 на пракси у школској радионици

4-2 на пракси у школској радионици, наставница Бојана Сандић