KONTAKT

Građevinska škola

Hajduk Stanka 2

Beograd

www.gradjevinska.edu.rs

Direktor  Dragana Radovanović

telefon: 011 2403 525

e-mail: gradjevinska.direktor@gmail.com

Pomoćnik direktora Tanja Momčilović

telefon: 062 249 612

e-mail: gradjevinska.pomocnik@gmail.com

Organizator praktične nastave Goran Učur

telefon: 011 400 2 190

e-mail: gradjevinska.koordpn@gmail.com

Sekretar Vesna Šiljić

telefon: 011 400 2 191

e-mail: gradjevinska.sekretar@gmail.com

Pedagog Dušanka Nedeljković

telefon: 063 214 872

e-mail: gradjevinska.pedagog@gmail.com

Psiholog Nada Čuturilo

telefon: 011 2 417 680

Bibliotekar Vesna Đurašinović

telefon: 011 2 418 052

Šef računovodstva Mirjana Jaćimović

telefon: 011 400 2 192

e-mail: gradjevinskaracun@sbb.rs

Referent  Nina Bakula

telefon: 011 2 401 733

e-mail: gradjevinska.ref@gmail.com