КОНТАКТ

Грађевинска школа

Хајдук Станка 2

Београд

www.gradjevinska.edu.rs

В.д. директора  Раде Зејак

телефон: 011 2403 525

e-mail: direktor@gradjevinska.edu.rs

Организатор практичне наставе Горан Учур

телефон: 011 400 2 190

e-mail: organizatorpn@gradjevinska.edu.rs

Секретар Сања Филиповић

телефон: 011 400 2 191

e-mail: sekretar@gradjevinska.edu.rs

Педагог Душанка Недељковић

телефон: 063 214 872

e-mail: pedagog@gradjevinska.edu.rs

Библиотекар Весна Ђурашиновић

телефон: 011 2 418 052

e-mail: biblioteka@gradjevinska.edu.rs

Шеф рачуноводства Мирјана Илић

телефон: 011 400 2 192

e-mail: racunovodstvo@gradjevinska.edu.rs

Референт  Марија Прица

мобилни: 062 257 512

телефон: 011 2 401 733

e-mail: referent@gradjevinska.edu.rs