ИСПИТНИ РОКОВИ ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

    РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ

ШКОЛ.2019/20.ГОД.  (од 01.07. до 07.07.2020.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б.

П Р Е Д М Е Т И

дан

датум

време

учионица

 1.  

Српски језик и књижевност  (IV разред)

среда

01.07.

13.00

8

 1.  

Енглески језик  (IV разред)

среда

01.07.

12.00

8

 1.  

Математика  (IV разред)

четвртак

02.07.

12.00

8

 1.  

Музичка уметност

среда

01.07.

12.00

5

 1.  

Социологија

петак

03.07.

12.00

5

 1.  

Веронаука  (I, II, III, IV  разред)

петак

03.07.

12.00

5

 1.  

Физика  (I, II, III  разред)

понедељак

06.07.

12.00

4

 1.  

Основe грађевинарства

петак

03.07.

14.00

9

 1.  

Нацртна геометрија (II разред)

петак

03.07.

16.00

9

 1.  

Грађевински материјали  (I, II  разред)

петак

03.07.

14.00

9

 1.  

Грађевинске  конструкције   (II разред)

четвртак

02.07.

13.00

8

 1.  

Грађевинске  конструкције   (III разред)

четвртак

02.07.

13.00

8

 1.  

Организација грађења (III разред)

петак

03.07.

15.00

9

 1.  

Организација грађења (IV разред)

петак

03.07.

15.00

9

 1.  

Читање пројеката

четвртак

02.07.

13.00

8

 1.  

Статика

понедељак

06.07.

14.00

5

 1.  

Апликативни рачунарски програми

четвртак

02.07.

15.00

12

 1.  

Предузетништво

понедељак

06.07.

14.00

5

 1.  

Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и заврш. грађ. радова

понедељак

06.07.

15.00

5

 1.  

Технологија рада са практичном наставом за р.г.м  

петак

03.07.

13.00

9

 1.  

Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (теорија)

понедељак

06.07.

13.00

5

 1.  

Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре

петак

03.07.

13.00

8

 1.  

Техничко цртање  (за електроинсталатере)

петак

03.07.

13.00

4

 1.  

Практична настава (за електроинсталатере)

петак

03.07.

13.00

4

 1.  

Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (руковалац грађевинском механизацијом)

уторак

07.07.

13.00

9

 1.  

Матурски испит – Српски језик  и књижевност

уторак

07.07.

12.00

8

 1.  

Матурски испит – Матурски практични рад са усменом одбраном рада-Бетон

уторак

07.07.

13.00

8

 1.  

Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација грађења

уторак

07.07.

13.00

8

 1.  

Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Основе грађевинарства

уторак

07.07.

13.00

8

 1.  

Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Испитивање бетона

уторак

07.07.

13.00

8

 1.  

Матурски испит-Матурски практични рад

уторак

07.07.

14.00

8

НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛ.2019/20. ГОД.(од 01.07. до 07.07.2020.год.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И

дан

датум

време

учионица

 1.  

Oснове привредног и радног права

среда

01.07.

13.00

9

 1.  

Технологија грађења

четвртак

02.07.

14.00

8

 1.  

Електромоторни погон са управљањем

петак

03.07.

13.00

4

 1.  

Организација рада и 0снове система квалитета

петак

03.07.

13.00

4

 1.  

Технологија рада са праксом-молеро фарбар мајстор

понедељак

06.07.

13.00

5

 1.  

Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водово. и канализац. инсталације

петак

03.07.

12.00

9

 1.  

Пракса-пословођа за грађевинску механизацију

петак

03.07.

13.00

9

 1.  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- пословођа за грађевинску механизацију

уторак

07.07.

13.00

9

 1.  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- молеро фарбар мајстор

уторак

07.07.

12.00

5

 1.  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-електроенергетичар за електричне инсталације

уторак

07.07.

13.00

4

 1.  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације

уторак

07.07.

12.00

9

НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШК. 2019/2020. ГОД. (од 25.06. до 01.07.2020.год.)  

/ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ/

ИСПИТдандатумвремеучионицаобјекатнаставник
Српски језик и књижевност  (IV разред)Понедељак29.0615.003Теоријска настваАнђелија Јездић
Енглески језик  (IV разред)Понедељак29.06.09.005Практична наставаЈелена Бешић
Математика  (IV разред)Петак26.06.13.008Практична наставаТања Момчиловић
Музичка уметностПетак26.06.10.004Теоријска настваЗдравко Недић
СоциологијаУторак30.06.11.004Практична наставаБудимир Рондовић
Веронаука  (I, II, III, IV  разред)Уторак30.06.17.003Теоријска настваДрагомир Јанковић
Физика  (I, II, III  разред)Понедељак29.06.11.004Практична наставаДанијела Грбић
Основe грађевинарстваПонедељак29.06.13.0014Практична наставаТијана Петровић
Нацртна геометрија (II разред)Уторак30.06.16.001Теоријска настваМаја Главаш-Трбић
Грађевински материјали  (I, II  разред)Понедељак29.06.13.0014Практична наставаТијана Петровић
Грађевинске  конструкције   (II разред)Понедељак29.06.16.001Теоријска настваМилош Петровић
Грађевинске  конструкције   (III разред)Понедељак29.06.16.001Теоријска настваМилош Петровић
Организација грађења (III разред)Понедељак29.06.15.001Теоријска настваБлаженка Ђумић
Организација грађења (IV разред)Понедељак29.06.15.001Теоријска настваБлаженка Ђумић
Читање пројекатаПонедељак29.06.17.001Теоријска настваНевена Бошковић
СтатикаУторак30.06.11.005Практична наставаОливера Карановић
Апликативни рачунарски програмиПонедељак29.0612.0012Практична наставаМилан Младеновић
ПредузетништвоПонедељак29.06.10.008Практична наставаНевена Маринковић
Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и заврш. грађ. радова (теорија)Понедељак29.06.10.008Практична наставаНевена Маринковић
Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и заврш. грађ. радова (пракса)Понедељак29.06.12.008Практична наставаБојана Сандић
Технологија рада са практичном наставом за р.г.м  (теорија)Среда01.07.16.001Теоријска настваМарко Станисављевић
Технологија рада са практичном наставом за р.г.м  (пракса)Уторак30.06.14.009Практична наставаГрујо Гашевић
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (теорија)Уторак30.06.11.005Практична наставаОливера Карановић
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (пракса)Уторак30.06.12.005Практична наставаГоран Мијаиловић
Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре (теорија)Понедељак29.06.13.0014Практична наставаТијана Петровић
Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре (пракса)Понедељак29.06.14.0022Практична наставаМилета Петровић
Техничко цртање  (за електроинсталатере)Петак26.06.13.004Теоријска настваАлександар Ивановић
Практична настава (за електроинсталатере)Петак26.06.14.004Практична наставаСретен Лукић
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (руковалац грађевинском механизацијом)Уторак30.06.14.009Практична наставаГрујо Гашевић
Матурски испит – Српски језик  и књижевностПонедељак29.0615.003Теоријска настваАнђелија Јездић
Матурски испит – Матурски практични рад са усменом одбраном рада-БетонПонедељак29.06.14.0017Теоријска настваБиљана Милосављевић
Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација грађењаПонедељак29.06.15.001Теоријска настваБлаженка Ђумић
Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Основе грађевинарстваПонедељак29.06.13.0014Практична наставаТијана Петровић
Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Испитивање бетонаПонедељак29.06.14.0017Практична настваБиљана Милосављевић
Матурски испит-Матурски практични радПонедељак29.06.12.008Практична наставаБојана Сандић

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА  ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК (од 25.06. до 01.07.2020.год.)  ЗА ШК. 2019/2020.ГОД.СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ

ИСПИТдандатумвремеучионицаобјекатнаставник
Технологија грађењаПонедељак29.06.16.001Теоријска настваМилош Петровић
Електромоторни погон са управљањемПетак26.06.12.004Практична наставаЗорка Јовићевић
Организација рада и 0снове система квалитетаПетак26.06.12.004Практична наставаЗорка Јовићевић
Технологија рада са праксом-молеро фарбар мајстор (теорија)Уторак30.06.11.005Практична наставаОливера Карановић
Технологија рада са праксом-молеро фарбар мајстор (пракса)Уторак30.06.12.005Практична наставаГоран Мијаиловић
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализац. инсталације (теорија)Уторак30.06.14.008Практична наставаЉубомир Стојановски
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализац. инсталације (пракса)Уторак30.06.15.008Практична наставаНебојша Црномарковић
Пракса-пословођа за грађевинску механизацијуУторак30.06.14.009Практична наставаГрујо Гашевић
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- пословођа за грађевинску механизацијуУторак30.06.14.009Практична наставаГрујо Гашевић
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- молеро фарбар мајсторУторак30.06.12.005Практична наставаГоран Мијаиловић
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-електроенергетичар за електричне инсталацијеПетак26.06.14.004Практична наставаСретен Лукић
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталацијеУторак30.06.15.008Практична наставаНебојша Црномарковић