ИСПИТНИ РОКОВИ ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

    РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ РОКУ

ШКОЛ.2020/21.ГОД.  (од 19.10. до 23.10.2020.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б.П Р Е Д М Е Т Идандатумвремеучионица
 Српски језик и књижевност  (III и IV разред)понедељак19.10.12.009
 Енглески језик  (III и IV разред)уторак20.10.12.009
 Математика  (III и IV разред)среда21.10.12.008
 Социологијачетвртак22.10.12.009
 Филозофијачетвртак22.10.13.009
 Устав и права грађаначетвртак22.10.12.009
 Грађанско васпитање (I, II, III, IV  разред)четвртак22.10.12.009
 Веронаука  (I, II, III, IV  разред)четвртак22.10.13.009
 Физичко васпитање (I, II, III, IV  разред)четвртак22.10.14.005
 Физика  (I, II, III  разред)уторак20.10.12.008
 Основe грађевинарствауторак20.10.14.009
 Нацртна геометрија (I  и II разред)понедељак19.10.12.008
 Техничко цртање са читањем плановауторак20.10.13.009
 Грађевински материјали  (I, II  разред)среда21.10.12.005
 Грађевинске  конструкције   (I  и III разред)понедељак19.10.13.008
 Организација грађења (III разред)уторак20.10.13.009
 Асфалтне мешавинесреда21.10.11.3017
 Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и заврш. грађ. радовачетвртак22.10.13.008
 Технологија рада са практичном наставом за р.г.м  среда21.10.13.009
 Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површинасреда21.10.13.005
 Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаресреда21.10.13.004
 Технологија рада са практичном наставом за армираче-бетонирцесреда21.10.12.455
 Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (руковалац грађ.механизац.)петак23.10.12.009
 Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (керамичар-терацер.пећар)петак23.10.12.008
 Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (декоратер зидних површи.)петак23.10.11.305
 Матурски испит – Српски језик  и књижевностпетак23.10.13.009
 Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Енглески језикпетак23.10.13.459
 Матурски испит-Матурски практични радпетак23.10.12.008
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛ.2020/21. ГОД.(од 19.10. до 23.10.2020.год.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р. Б.П Р Е Д М Е Т Идандатумвремеучионица
 Психологија радачетвртак22.10.14.009
 Примењена математикасреда21.10.13.008
 Савремени грађевински материјалисреда21.10.12.005
 Читање пројекатасреда21.10.14.005
 Префабриковано грађењесреда21.10.11.3017
 Организација и механизација грађењасреда21.10.13.009
 Технологија грађењапонедељак19.10.13.008
 Организација рада и основе система квалитетауторак20.10.13.004
 Електрична мерења у енергетициуторак20.10.13.004
 Електричне машинеуторак20.10.13.004
 Електроенергетски надземни водови и кабловиуторак20.10.13.004
 Пракса-пословођа за високоградњусреда21.10.14.005
 Teхнологија рада са праксом – грађевински керамичар мајсторсреда21.10.13.004
 Teхнологија рада са праксом-мајстор за кућне  водоводне и канализаци. инсталацијесреда21.10.12.0017
 Пракса-електроенергетичар за ел. инсталацијеуторак20.10.13.004
 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- пословођа за високоградњупетак23.10.12.008
 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- грађевински керамичар мајсторпетак23.10.12.008
 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-електроенергетичар за електричне инсталацијепетак23.10.12.004
 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталацијепетак23.10.13.005
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе