ИСПИТНИ РОКОВИ ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

/ЈУНСКОМ/  РОКУ 2016/2017.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ

 

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Српски језик и књижевност (I и II разред) петак 02.06. 1400
2. Српски језик и књижевност (III и IV разред) петак 02.06. 1400
3. Руски језик петак 02.06. 1400
4. Енглески језик  (I и II разред) четвртак 01.06. 1300
5. Енглески језик  (III и IV разред) четвртак 01.06. 1300
6. Математика  (I ,II,III,IV разред) уторак 06.06. 1300
7. Рачунарство и информатика уторак 06.06. 1300
8. Историја среда 31.05. 1400
9. Географија среда 31.05. 1400
10. Екологија и зашт. жив. средине уторак 30.05. 1400
11. Биологија уторак 30.05. 1400
12. Музичка уметност среда 31.05. 1400
13. Ликовна култура среда 31.05. 1400
14. Социологија петак 02.06. 1300
15. Филозофија петак 02.06. 1300
16. Устав и права грађана петак 02.06. 1300
17. Грађанско васпитање петак 02.06. 1300
18. Веронаука петак 02.06. 1300
19. Физичко васпитање петак 02.06. 1500
20. Физика уторак 30.05. 1400
21. Хемија уторак 30.05. 1400
22. Основe грађевинарства среда 07.06. 1500
23. Нацртна геометрија (I разред) уторак 30.05. 1300
24. Нацртна геометрија (II разред) уторак 30.05. 1300
25. Техничко цртање са читањем планова уторак 30.05. 1300
26. Грађевински материјали  (I разред) понедељак 05.06. 1300
27. Грађевински  материјали  (II разред) понедељак 05.06. 1300
28. Грађевин.  конструкције   (I разред) четвртак 01.06. 1400
29. Грађевин. конструкције   (II разред) четвртак 01.06. 1400
30. Грађевин.  конструкције  (III разред) четвртак 01.06. 1400
31. Организација грађења (III,IV разред) среда 07.06. 1500
32. Читање пројеката четвртак 01.06. 1400
33. Статика среда 07.06. 1500
34. Статика и отпорност материјала среда 07.06. 1500
35. Бетон понедељак 05.06. 1300
36. Основе нискоградње понедељак 05.06. 1300
37. Асфалтне мешавине понедељак 05.06. 1300
38. Геомеханичка испитивања понедељак 05.06. 1300
39. Испитивање бетона понедељак 05.06. 1300
40. Испитивање грађ. материјала понедељак 05.06. 1300
41. Технологија рада четвртак 08.06. 1300
42. Провера праксе четвртак 08.06. 1300
43. Основе електротехнике (I,II разред) петак 02.06. 1400
44. Техничко цртање  (за електроинсталатере) петак 02.06. 1400
45. Електроника петак 02.06. 1400
46. Електрична мерења петак 02.06. 1400
47. Електричне инсталације јаке струје петак 02.06. 1400
48. Електричне инсталације и осветљење петак 02.06. 1400
49. Електрични апарати и уређаји петак 02.06. 1400
50. Електричне мреже и постројења петак 02.06. 1400
51. Економика и организација производње петак 02.06. 1400
52. Провера праксе ( за електроинсталатере) петак 02.06. 1400
  Завршни испит петак 09.06. 1300
  Матурски испит – писмени петак 09.06. 1400
  Матурски испит – изборни петак 09.06. 1500
НАПОМЕНА: Матурски испит oдржаће се у Грађевинској школи у ул. Хајдук Станка бр.2

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

/МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ   РОКУ 2016/2017. ГОД.

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Основе привредног и радног права петак 02.06. 1300
2. Психологија рада петак 02.06. 1300
3. Примењена математика уторак 06.06. 1300
4. Читање пројеката и детаља четвртак 01.06. 1400
5. Технологија грађења четвртак 01.06. 1400
6. Завршни грађевински радови четвртак 01.06. 1400
7. Статика грађевинских конструкција среда 07.06. 1500
8. Бетон  и армирани бетони понедељак 05.06. 1300
9. Геодезија понедељак 05.06. 1300
10. Саобраћајнице понедељак 05.06. 1300
11. Хидротехнички објекти понедељак 05.06. 1300
12. Савремени грађевински материјали понедељак 05.06. 1300
13. Префабриковано грађење уторак 30.05. 1300
14. Организација и механизација грађења четвртак 08.06. 1300
15. Организација машинског грађења четвртак 08.06. 1300
16. Машински материјали четвртак 08.06. 1300
17. Хидраулични и пнеуматски уређаји и компоненте четвртак 08.06. 1300
18. Грађевинска механизација четвртак 08.06. 1300
19. Грађевинска постројења четвртак 08.06. 1300
20. Основе аутоматског управљања четвртак 08.06. 1300
21. Примена енергетске електронике петак 02.06. 1400
22. Електрицна мерења у енергетици петак 02.06. 1400
23. Електричне инсталације и осветљење петак 02.06. 1400
24. Електромоторни погон са управљањем петак 02.06. 1400
25. Разводна постројења петак 02.06. 1400
26. Електроенергетски надземни водови и каблови петак 02.06. 1400
27. Електричне машине петак 02.06. 1400
28. Организација рада и основе система квалитета петак 02.06. 1400
29. Пракса  (за електроенргетичаре за ел. инсталације) петак 02.06. 1400
30. Технологија рада са практичном наставом четвртак 08.06. 1300
31. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ петак 09.06. 1300
НАПОМЕНА: