ИСПИТНИ РОКОВИ ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2021/22.ГОД. (од 25.10. до 02.11.2021.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б.П Р Е Д М Е Т Идандатумвремеучионица
 Српски језик и књижевност  (IV разред)Среда27.10.13.459
 Енглески језик  (IV разред)Четвртак28.10.12.0012
 Математика  (IV разред)Понедељак25.10.14.159
 ФилозофијаПонедељак25.10.13.459
 Веронаука  (I, II, III, IV  разред)Понедељак25.10.13.459
 Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред)Петак29.10.12.0012
 Физика  (I, II, III  разред)Четвртак28.10.13.459
 Основе грађевинарстваУторак26.10.13.459
 Грађевинске  конструкције   (I, II, III  разред)Петак29.10.14.158
 Организација грађења (III и IV разред)Уторак26.10.13.459
 Читање пројекатаУторак26.10.13.459
 Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и завршних грађ. радоваПетак29.10.13.458
 Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површинаПетак29.10.13.009
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛ. 2020/21. ГОД. (од 25.10. до 02.11.2021год.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р. Б.П Р Е Д М Е Т Идандатумвремеучионица
 Oснове привредног и радног правапетак29.10.15.009
 Примењена математикаПонедељак25.10.14.159
 Завршни грађевински радовиПетак29.10.14.158
 Префабриковано грађењеПетак29.10.13.459
 Грађевинска механизацијаПетак29.10.14.158
 Статика грађевинских конструкцијаПетак29.10.13.459
 Организација и механизација грађењаПетак29.10.13.4512
 Читање пројеката и детаљаУторак26.10.13.459
 Технологија грађењаПетак29.10.13.459
 Технологија рада са праксом-мајстор за кућне канализационе и водоводне инсталацијеПетак29.10.13.309
 Пракса –Пословођа за високоградњуПетак29.10.13.459
 Пракса –мајстор за ргмПетак29.10.13.4512
 Специјалистички испит- мајстор за кућне канализационе и водоводне инсталацијеУторак02.11.13.309
 Специјалистички испит- Пословођа за грађевинску механизацијуУторак02.11.13.009
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе