ИСПИТНИ РОКОВИ ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ РОКУ 2018/19.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Српски језик и књижевност  (II разред) понедељак 22.10. 13.00
Српски језик и књижевност  (III разред) понедељак 22.10. 13.00
Енглески језик  (II разред) уторак 23.10. 13.00
Енглески језик  (III разред) уторак 23.10. 13.00
Енглески језик  (IV разред) уторак 23.10. 13.00
Математика  (II разред) среда 24.10. 13.00
Математика  (III разред) среда 24.10. 13.00
Математика  (IV разред) среда 24.10. 13.00
Географија среда 24.10. 14.00
Ликовна култура среда 24.10. 14.00
Уметност среда 24.10. 14.00
Социологија уторак 23.10. 14.00
Филозофија уторак 23.10. 14.00
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) уторак 23.10. 14.00
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) уторак 23.10. 14.00
Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) четвртак 25.10. 14.00
Основe грађевинарства уторак 23.10. 14.30
Нацртна геометрија (I разред) четвртак 25.10. 14.00
Техничко цртање са читањем планова уторак 23.10. 14.30
Грађевински материјали  (I, II  разред) среда 24.10. 14.00
Грађевинске  конструкције   (I разред) четвртак 25.10. 14.00
Грађевинске  конструкције   (III разред) четвртак 25.10. 14.00
Организација грађења (III разред) уторак 23.10. 14.30
Организација грађења (IV разред) уторак 23.10. 14.30
Статика среда 24.10. 14.00
Бетон понедељак 22.10. 14.00
Асфалтне мешавине понедељак 22.10. 14.00
Геомеханичка испитивања понедељак 22.10. 14.00
Испитивање бетона понедељак 22.10. 14.00
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завршних грађ. радова

петак 26.10. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина петак 26.10. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере петак 26.10. 13.00
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

 

 

 

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018/19. ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Основе привредног и радног права уторак 23.10. 14.00
Психологија рада уторак 23.10. 14.00
Примењена математика среда 24.10. 13.00
Технологија грађења среда 24.10. 14.00
Завршни грађевински радови среда 24.10. 14.00
Савремени грађевински материјали среда 24.10. 14.00
Префабриковано грађење уторак 23.10. 14.30
Пракса-пословођа за високоградњу петак 26.10. 13.00
Специјалистички испит-пословођа за високградњу понедељак 29.10 13.00
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

 

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОД.

/ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ/

 

ИСПИТ ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

КОНСУЛТАЦИЈА

објекат наставник
дан час учионица
Српски језик и књижевност  (II разред) понедељак 5 29 Теоријска настава Дафина Жагар Марков
Српски језик и књижевност  (III разред) понедељак 5 2 Теоријска настава Весна Црнобрња
Енглески језик  (III разред) петак 5 8 Теоријска настава Јелена Бешић
Енглески језик  (IV разред) уторак 7 58 Теоријска настава Данка Нешовић
Математика  (II разред) петак 4 28 Теоријска настава Катарина Божиновић
Математика  (III разред) четвртак 3 23 Теоријска настава Тања Момчиловић
Математика  (IV разред) петак 5 22 Теоријска настава Јелена Савовић
Географија петак 4 60 Теоријска настава Биљана Вујин
Ликовна култура среда 6 53 Теоријска настава Наташа Пашић
Социологија понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Филозофија уторак 2 29 Теоријска настава Ана Јовановић
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) понедељк 4 52 Теоријска настава Драгомир Јанковић
Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) уторак 4 сала Теоријска настава Петар Миладиновић
Основe грађевинарства четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Нацртна геометрија (I разред) понедељак 7 41 Теоријска настава Маја Главаш-Трбић
Техничко цртање са читањем планова четвртак 4 38 Теоријска настава Блаженка Ђумић
Грађевински материјали  (I, II  разред) петак 5 53 Теоријска настава Тијана Петровић
Грађевинске  конструкције   (III разред) уторак 4 3 Теоријска настава Милан Младеновић
Организација грађења (III разред) четвртак 4 38 Теоријска настава Блаженка Ђумић
Организација грађења (IV разред) четвртак 4 38 Теоријска настава Блаженка Ђумић
Статика уторак 4 4 Теоријска настава Оливера Карановић
Бетон понедељак 6 17 Практична настава Биљана Милосављевић
Асфалтне мешавине четвртак 6 17 Практична настава Љубомир Стојановски
Геомеханичка испитивања среда 4 54 Теоријска настава Игорка Јорданов
Испитивање бетона понедељак 6 17 Практична настава Биљана Милосављевић
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завршних грађ. радова

петак 6 8 Практична настава Бојана Сандић
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина петак 4 5 Практична настава Горан Мијаиловић


ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ И ПОСЛОВОЂЕ/

 

ИСПИТ ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

КОНСУЛТАЦИЈА

објекат наставник
дан час учионица
Основе привредног и радног права средас 13.30 8 Практична настава Весна Шиљић
Психологија рада понедељак 4 52 Теоријска настава Будимир Рондовић
Примењена математика понедељак 7 22 Теоријска настава Бојана Ђорђевић
Технологија грађења четвртак 4 39 Теоријска настава Милош Петровић
Завршни грађевински радови четвртак 4 39 Теоријска настава Милош Петровић
Савремени грађевински материјали петак 5 53 Теоријска настава Тијана Петровић
Префабриковано грађење четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Пракса-пословођа за високоградњу петак 4 22 Практична настава Михаило Васиљевић

 

Директор

 

Драгана Радовановић дипл.мат.