ИСПИТНИ РОКОВИ ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ 2018/19.ГОД.

(од 10.06. до 17.06.2019.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Српски језик и књижевност  (II разред) понедељак 10.06. 13.00
Српски језик и књижевност  (III разред) понедељак 10.06. 13.00
Српски језик и књижевност  (IV разред) понедељак 10.06. 13.00
Енглески језик  (II, II, IV разред) уторак 11.06. 13.45
Руски језик уторак 11.06. 13.00
Математика  (II разред) среда 12.06. 13.45
Математика  (III разред) среда 12.06. 13.45
Математика  (IV разред) среда 12.06. 13.45
Рачунарство и информатика среда 12.06. 14.30
Историја  (I, II  разред) среда 12.06. 14.30
Географија среда 12.06. 14.30
Екологија и заштита животне средине уторак 11.06. 13.00
Социологија уторак 11.06. 14.30
Социологија са правима грађана уторак 11.06. 14.30
Филозофија уторак 11.06. 14.30
Устав и права грађана уторак 11.06. 14.30
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) уторак 11.06. 14.30
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) уторак 11.06. 14.30
Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) петак 14.06. 13.00
Физика  (I, II, III  разред) уторак 11.06. 13.00
Нацртна геометрија (I,II разред) понедељак 10.06. 14.00
Техничко цртање са читањем планова понедељак 10.06. 14.00
Грађевински материјали  (I, II  разред) четвртак 13.06. 14.30
Грађевинске  конструкције   (I, II разред) четвртак 13.06. 13.45
Грађевинске  конструкције   (III разред) четвртак 13.06. 13.45
Организација грађења (III, IV разред) понедељак 10.06. 14.45
Читање пројеката четвртак 13.06. 13.45
Статика понедељак 10.06. 14.45
Предузетништво четвртак 13.06. 13.45
Бетон четвртак 13.06. 14.30
Испитивање бетона четвртак 13.06. 14.30
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и заврш. грађ. радова

петак 14.06. 13.45
Технологија рада са практичном наставом за р.г.м петак 14.06. 13.45
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина петак 14.06. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре петак 14.06. 13.45
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере петак 14.06. 13.45
Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре петак 14.06. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за монтере суве градње петак 14.06. 13.45
Основе електротехнике (I,II разред) петак 14.06. 13.45
Електричне инсталације јаке струје петак 14.06. 13.45
Практична настава петак 14.06. 13.45
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (зидар-фасадер) понедељак 17.06 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (хидрограђевинар) понедељак 17.06 13.30
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (руковалац грађевинском механизацијом) понедељак 17.06 13.30
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (монтер суве градње) понедељак 17.06 14.00
Матурски испит – Српски језик  и књижевност понедељак 17.06 13.00
Матурски испит –Матрурски практични рад са усменом обрадом рада понедељак 17.06 12.30
Матурски испит –Матрурски практични рад понедељак 17.06 13.00
Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација грађења понедељак 17.06 13.45
Матурски испит – Усмени испит из избор. предмета-Геомеханичка испитивања понедељак 17.06 13.45
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018/19. ГОД.

(од 10.06. до 17.06.2019.год.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Психологија рада уторак 11.06. 13.45
Читање пројеката и детаља четвртак 13.06. 13.00
Технологија грађења четвртак 13.06. 13.00
Статика грађевинских конструкција понедељак 10.06. 13.30
Бетон и армирани бетон четвртак 13.06. 14.30
Геодезија четвртак 13.06. 13.45
Саобраћајнице четвртак 13.06. 13.45
Савремени грађевински материјали четвртак 13.06. 13.45
Примена енергетске електронике петак 14.06. 13.45
Електрицна мерења у енергетици петак 14.06. 13.45
Електричне инсталације и осветљења петак 14.06. 13.45
Електромоторни погон са управљањем петак 14.06. 13.00
Разводна постројења петак 14.06. 13.45
Организација рада и основе система квалитета петак 14.06. 13.45
Технологија рада са праксом-зидар мајстор петак 14.06. 13.45
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације петак 14.06. 13.00
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- зидар мајстор понедељак 17.06 13.00
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације понедељак 17.06 13.30
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

(од 20.05. до 31.05.2019.год.) ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОД.

/ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ/

 

 

ИСПИТ ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

КОНСУЛТАЦИЈА

објекат наставник
дан час учионица
Српски језик и књижевност  (II разред) понедељак 5 29 Теоријска настава Дафина Жагар Марков
Српски језик и књижевност  (III разред) понедељак 5 2 Теоријска настава Весна Црнобрња
Српски језик и књижевност  (IV разред) среда 6 60 Теоријска настава Анђелија Јездић
Енглески језик  (II, II, IV разред) уторак 5 28 Теоријска настава Владана Иванов
Математика  (II разред) среда 7 23 Теоријска настава Марија Николић
Математика  (III разред) четвртак 3 23 Теоријска настава Тања Момчиловић
Математика  (IV разред) петак 5 22 Теоријска настава Јелена Савовић
Рачунарство и информатика четвртак 3 23 Теоријска настава Тања Момчиловић
Историја  (I, II  разред) четвртак 4 58 Теоријска настава Бобан Спасојевић
Географија петак 4 60 Теоријска настава Биљана Вујин
Екологија и заштита животне средине уторак 7 7 Теоријска настава Сандра Весић
Социологија понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Социологија са правима грађана понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Филозофија уторак 2 29 Теоријска настава Ана Јовановић
Устав и права грађана понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) понедељк 4 52 Теоријска настава Драгомир Јанковић
Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) уторак 4 сала Теоријска настава Петар Миладиновић
Физика  (I, II, III  разред) четвртак 3 8 Теоријска настава Данијела Грбић
Нацртна геометрија (I,II разред) петак 4 8 Практична настава Сунчица Кушић
Техничко цртање са читањем планова четвртак 4 38 Теоријска настава Блаженка Ђумић
Грађевински материјали  (I, II  разред) петак 5 53 Теоријска настава Тијана Петровић
Грађевинске  конструкције   (I, II разред) четвртак 4 39 Теоријска настава Милош Петровић
Грађевинске  конструкције   (III разред) уторак 4 3 Теоријска настава Милан Младеновић
Организација грађења (III, IV разред) четвртак 4 38 Теоријска настава Блаженка Ђумић
Читање пројеката четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Статика уторак 4 4 Теоријска настава Оливера Карановић
Предузетништво четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Бетон понедељак 6 17 Практична настава Биљана Милосављевић
Испитивање бетона понедељак 6 17 Практична настава Биљана Милосављевић
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и заврш. грађ. радова (теорија)

петак 4 8 Практична настава Сунчица Кушић
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и заврш. грађ. радова (пракса)

петак 6 8 Практична настава Бојана Сандић
Технологија рада са практичном наставом за р.г.м (теорија) среда 3 56 Теоријска настава Предраг Ковачевић
Технологија рада са практичном наставом за р.г.м (пракса) петак 6 9 Практична настава Грујо Гашевић
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (теорија) уторак 4 4 Теоријска настава Оливера Карановић
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (пракса) петак 4 5 Практична настава Горан Мијаиловић
Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре (теорија) петак 5 53 Теоријска настава Тијана Петровић
Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре (пракса) петак 4 Практична настава Милета Петровић
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере (теорија) четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере (пракса) петак 4 15 Практична настава Мирослав Костић
Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре (теорија) четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре (пракса) четвртак 3 30 Практична настава Небојша Црномарковић
Технологија рада са практичном наставом за монтере суве градње (теорија) уторак 4 3 Теоријска настава Милан Младеновић
Технологија рада са практичном наставом за монтере суве градње (пракса) четвртак 3 30 Практична настава Петар Ракас
Основе електротехнике (I,II разред) петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Електричне инсталације јаке струје петак 6 54 Теоријска настава Александар Ивановић
Практична настава четвртак 6 3 Практична настава Миливој Томић
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (зидар-фасадер) петак 4 15 Практична настава Мирослав Костић
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (хидрограђевинар) четвртак 3 30 Практична настава Небојша Црномарковић
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (руковалац грађевинском механизацијом) петак 6 9 Практична настава Грујо Гашевић
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (монтер суве градње) четвртак 3 30 Практична настава Петар Ракас
Матурски испит – Српски језик  и књижевност среда 6 60 Теоријска настава Анђелија Јездић
Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација грађења четвртак 4 38 Теоријска настава Блаженка Ђумић
Матурски испит – Усмени испит из избор. предмета-Геомеханичка испитивања четвртак 3 30 Практична настава Љубомир Стојановски

 

 

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

(од 20.05. до 31.05.2019.год.) ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

ИСПИТ ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

КОНСУЛТАЦИЈА

објекат наставник
дан час учионица
Психологија рада четвртак (23.05.)

четвртак (30.05.)

12.00

17.00

канцел. Теоријска настава Нада Чутурило
Читање пројеката и детаља четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технологија грађења четвртак 4 39 Теоријска настава Милош Петровић
Статика грађевинских конструкција уторак 4 4 Теоријска настава Оливера Карановић
Бетон и армирани бетон понедељак 6 17 Практична настава Биљана Милосављевић
Геодезија четвртак 3 30 Практична настава Љубомир Стојановски
Саобраћајнице четвртак 3 30 Практична настава Љубомир Стојановски
Савремени грађевински материјали петак 5 53 Теоријска настава Тијана Петровић
Примена енергетске електронике петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Електрицна мерења у енергетици петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Електричне инсталације и осветљења петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Електромоторни погон са управљањем петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Разводна постројења петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Организација рада и основе система квалитета петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Технологија рада са праксом-зидар мајстор (теорија) четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технологија рада са праксом-зидар мајстор (пракса) петак 4 15 Практична настава Мирослав Костић
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације (теорија) четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације (пракса) четвртак 3 30 Практична настава Небојша Црномарковић
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- зидар мајстор четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић