ИСПИТНИ РОКОВИ ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

/ФЕБРУАРСКОМ/  РОКУ 2017/2018.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ

 

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Српски језик и књижевност  (I разред) понедељак 19.02. 1300
2. Српски језик и књижевност  (II разред) понедељак 19.02. 1300
3. Српски језик и књижевност  (III разред) понедељак 19.02. 1300
4. Српски језик и књижевност  (IV разред) понедељак 19.02. 1300
5. Енглески језик  (I  разред) уторак 20.02. 1300
6. Енглески језик  (II разред) уторак 20.02. 1300
7. Енглески језик  (III разред) уторак 20.02. 1300
8. Енглески језик  (IV разред) уторак 20.02. 1300
9. Математика  (I разред) среда 21.02. 1400
10. Математика  (II разред) среда 21.02. 1400
11. Математика  (III разред) среда 21.02. 1400
12. Математика  (IV разред) среда 21.02. 1400
13. Историја  (I, II  разред) среда 21.02. 1500
14. Географија среда 21.02. 1500
15. Биологија уторак 20.02. 1300
16. Ликовна култура среда 21.02. 1500
17. Уметност среда 21.02. 1500
18. Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) петак 23.02. 1400
19. Веронаука  (I, II, III, IV  разред) петак 23.02. 1400
20. Физика  (I, II, III  разред) уторак 20.02. 1300
21. Хемија уторак 20.02. 1300
22. Основe грађевинарства понедељак 19.02. 1400
23. Нацртна геометрија (I разред) понедељак 19.02. 1400
24. Нацртна геометрија (II разред) среда 21.02. 1600
25. Техничко цртање са читањем планова понедељак 19.02. 1400
26. Грађевински материјали  (I, II  разред) понедељак 19.02. 1500
27. Грађевинске  конструкције   (I  разред) четвртак 22.02. 1400
28. Грађевинске  конструкције   (II разред) четвртак 22.02. 1400
29. Грађевинске  конструкције   (III разред) четвртак 22.02. 1400
30. Организација грађења (III,IV разред) среда 21.02. 1500
31. Организација грађења (IV разред) среда 21.02. 1500
32. Читање пројеката четвртак 22.02. 1400
33. Статика среда 21.02. 1500
34. Бетон понедељак 19.02. 1500
35. Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завршних грађ. радова

петак 23.02. 1400
36. Технологија рада са практичном наставом за декоратере петак 23.02. 1400
37. Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре петак 23.02. 1400
38. Технологија рада са практичном наставом за р.г.м петак 23.02. 1400
39. Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере петак 23.02. 1400
40. Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (зидар-фасадер) понедељак 26.02. 1300
41. Матурски испит – Српски језик  и књижевност понедељак 26.02. 1200
42. Матурски испит – Матурски практични рад са усменом одбраном рада понедељак 26.02. 1300
43. Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација Грађења понедељак 26.02. 1300
44. Тест за проверу знања ТОО уторак 23.01.
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

РАСПОРЕД ИСПИТА

У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017/2018. ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

/МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Основе привредног и радног права петак 23.02. 1400
2. Психологија рада петак 23.02. 1400
3. Примењена математика среда 21.02. 1400
4. Читање пројеката и детаља четвртак 22.02. 1400
5. Технологија грађења четвртак 22.02. 1400
6. Основe грађевинарства понедељак 19.02. 1400
7. Статика грађевинских конструкција среда 21.02. 1500
8. Саобраћајнице понедељак 19.02. 1500
9. Савремени грађевински материјали понедељак 19.02. 1500
10. Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације петак 23.02. 1400
11. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације

понедељак 26.02. 1300
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.