ИСПИТНИ РОКОВИ ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

ИЗМЕНА РАСПОРЕД ИСПИТА

У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018/19. ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Читање пројеката и детаља Петак 01.03. 13.00
Технологија грађења Петак 01.03. 13.00
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

 

 

 

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ФЕБРУАРСКОМ РОКУ 2018/19.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

 

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Грађевинске  конструкције   (II разред) Петак 01.03. 13.00
Грађевинске  конструкције   (III разред) Петак 01.03. 13.00
Читање пројеката Петак 01.03. 13.00
Апликативни рачунарски програми Понедељак 04.03. 16.30
Култура становања Понедељак 04.03. 16.30
НАПОМЕНА:  Испити се реализују у објекту практичне наставе.

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

    РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ РОКУ 2018/19.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Српски језик и књижевност  (II разред) Понедељак 25.02. 12.00
2. Српски језик и књижевност  (III разред) Понедељак 25.02. 12.00
3. Српски језик и књижевност  (IV разред) Понедељак 25.02. 12.00
4. Енглески језик  (II разред) Уторак 26.02. 13.45
5. Енглески језик  (III разред) Уторак 26.02. 13.45
6. Енглески језик  (IV разред) Уторак 26.02. 13.45
7. Математика  (III разред) Серда 27.02. 13.00
8. Историја  (I, II  разред) Уторак 26.02. 14.30
9. Географија Серда 27.02. 13.45
10. Ликовна култура Серда 27.02. 13.45
11. Социологија Уторак 26.02. 14.30
12. Социологија са правима грађана Уторак 26.02. 14.30
13. Филозофија Уторак 26.02. 14.30
14. Устав и права грађана Уторак 26.02. 14.30
15. Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) Уторак 26.02. 14.30
16. Веронаука  (I, II, III, IV  разред) Уторак 26.02. 14.30
17. Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) Четвртак 28.02. 13.45
18. Физика  (I, II, III  разред) Среда 27.02. 13.45
19. Основe грађевинарства Понедељак 25.02. 13.00
20. Нацртна геометрија (I разред) Понедељак 25.02. 14.00
21. Нацртна геометрија (II разред) Среда 27.02. 14.30
22. Техничко цртање са читањем планова Среда 27.02. 14.30
23. Грађевински материјали  (I, II  разред) Среда 27.02. 14.30
24. Грађевинске  конструкције   (II разред) Четвртак 28.02. 14.00
25. Грађевинске  конструкције   (III разред) Четвртак 28.02. 14.00
26. Организација грађења (III разред) Среда 27.02. 14.30
27. Организација грађења (IV разред) Среда 27.02. 14.30
28. Читање пројеката Четвртак 28.02. 14.00
29. Статика Понедељак 25.02. 13.00
30. Апликативни рачунарски програми Четвртак 28.02. 14.00
31. Култура становања Четвртак 28.02. 14.00
32. Бетон Четвртак 28.02. 13.00
33. Асфалтне мешавине Четвртак 28.02. 13.00
34. Испитивање бетона Четвртак 28.02. 13.00
35. Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завршних грађ. радова

Петак 01.03. 14.00
36. Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (теорија) Петак 01.03. 14.00
37. Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере (теорија) Петак 01.03. 14.00
38. Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре (теорија) Петак 01.03. 14.00
39. Завршни испит-практични рад и усмена провера знања- армирач-бетонирац Понедељак 04.03. 12.00
40. Матурски испит – Српски језик  и књижевност Понедељак 04.03. 12.00
41. Матурски испит – Матурски практични рад са усменом одбраном рада- извођач инст. и завршних грађ. радова Понедељак 04.03. 13.00
42. Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација грађења Понедељак 04.03. 13.00
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018/19. ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Психологија рада Понедељак 25.02. 13.00
2. Примењена математика Серда 27.02. 13.00
3. Читање пројеката и детаља Четвртак 28.02. 15.00
4. Технологија грађења Четвртак 28.02. 15.00
5. Статика грађевинских конструкција Понедељак 25.02. 13.00
6. Савремени грађевински материјали Среда 27.02. 14.30
7. Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације Петак 01.03. 13.00
8. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- мајстор за кућне водоводне и канализа.инсталације Понедељак 04.03. 13.00
9. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-Пословођа за нискоградњу и хидроградњу Понедељак 04.03. 13.00
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.