ЦЕНОВНИК ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЦЕНОВНИК ЗА ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

ЦЕНОВНИК ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

 КАТЕГОРИЈАЦЕНА
1Упис године3300,00 динара
2Обнова године1100,00 динара

1. ЦЕНОВНИК ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ – преквалификација и доквалификација

 ИСПИТЦЕНА ИСПИТА 
 Српски језик и књижевност (I ,II,III,IV раз.)1710,00 динара 
 Руски језик1710,00 динара 
 Енглески језик  (I ,II,III,IV разред)1710,00 динара 
 Математика  (I ,II,III,IV разред)1710,00 динара 
 Рачунарство и информатика1610,00 динара 
 Историја1610,00 динара 
 Географија1610,00 динара 
 Екологија и заштита животне средине1610,00 динара 
 Биологија1610,00 динара 
 Музичка уметност1610,00 динара 
 Ликовна култура1610,00 динара 
 Уметност1610,00 динара 
 Социологија1610,00 динара 
 Социологија са правима грађана1610,00 динара 
 Филозофија1610,00 динара 
 Етика1610,00 динара 
 Устав и права грађана1610,00 динара 
 Грађанско васпитање1610,00 динара 
 Веронаука1610,00 динара 
 Физичко васпитање1610,00 динара 
 Физика1610,00 динара 
 Физика у зградарству1610,00 динара 
 Хемија1610,00 динара 
 Основe грађевинарства1610,00 динара 
 Нацртна геометрија (I,II разред)1610,00 динара 
 Нацртна геометрија и техничко цртање1610,00 динара 
 Техничко цртање са читањем планова1610,00 динара 
 Грађевински материјали  (I,II  разред)1610,00 динара 
 Грађевин.  конструкције   (I ,II,III, раз.)1610,00 динара 
 Организација грађења (III,IV разред)1610,00 динара 
 Читање пројеката1610,00 динара 
 Статика1610,00 динара 
 Статика и отпорност материјала1610,00 динара 
 Апликативни рачунарски програми1610,00 динара 
 Култура становања1610,00 динара 
 Одрживи развој у грађевинарству1610,00 динара 
 Пројектна документација1610,00 динара 
 Управљање одржавањем објеката1610,00 динара 
 Кућне инсталације1610,00 динара 
 Предузетништво1610,00 динара 
 Одржавање објеката1960,00 динара 
 Изборни предмет (ТОО)  II разред1610,00 динара 
 Изборни предмет (ТОО)  III разред1610,00 динара 
 Изборни предмет (ТОО)  IV разред1610,00 динара 
 Изборни предмет (МСГ)  II разред1610,00 динара 
 Изборни предмет (МСГ)  III разред1610,00 динара 
 Бетон1610,00 динара 
 Основе нискоградње1610,00 динара 
 Асфалтне мешавине1610,00 динара 
 Геомеханичка испитивања1610,00 динара 
 Испитивање бетона1610,00 динара 
 Испитивање грађ. материјала1610,00 динара 
 Технологија рада са практичном наставом1960,00 динара 
 Основе електротехнике (I,II разред)1610,00 динара 
 Техничко цртање  (за електроинсталатере)1610,00 динара 
 Електроника1610,00 динара 
 Електрична мерења1610,00 динара 
 Електричне инсталације јаке струје1610,00 динара 
 Електричне инсталације и осветљење1610,00 динара 
 Електрични апарати и уређаји1610,00 динара 
 Електричне мреже и постројења1610,00 динара 
 Економика и организација производње1610,00 динара 
 Практична настава1960,00 динара 
 Завршни испит-практични рад и усмена провера знања2810,00 динара 
 Матурски испит – Српски језик  и књижевност3260,00 динара 
 Матурски испит – Матурски практични рад са усменом одбраном рада3260,00 динара 
 Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета3260,00 динара 
 Матурски испит-Испит за проверу стручно теоријских знања3260,00 динара 
 Матурски испит-Матурски практични рад3260,00 динара 

НАПОМЕНА: У цену испита су урачунате консултације.

2. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УПИСАНИ ПРЕКО МИНИСТАРСТВА  ШКОЛУЈУ  СЕ БЕСПЛАТНО

3. ЦЕНОВНИК ЗА РЕДОВНЕ  УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ДОПУНСКЕ ИСПИТЕ ИЛИ  НИСУ РЕДОВНО ЗАВРШИЛИ ЗАВРШНУ ГОДИНУ

 КАТЕГОРИЈАЦЕНА
1Испит650,00 динара
2Испит са писменим задатком750,00 динара
3Испит са вежбама1000,00 динара
4Испит из практичне наставе1000,00 динара
5Завршни испит-практични рад и усмена провера знања1850,00 динара
6Матурски испит – Српски језик  и књижевност2300,00 динара
7Матурски испит – Матурски практични рад са усменом одбраном рада2300,00 динара
8Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета2300,00 динара
9Матурски испит-Испит за проверу стручно теоријских знања2300,00 динара
10Матурски испит-Матурски практични рад2300,00 динара