VANREDNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

RASPORED ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2018/19. GOD.

(od 19.08. do 28.08.2019.god.)

SPECIJALISTIČKO OBRAZOVANJE /MAJSTORI  I POSLOVOĐE/

R.

B.

P R E D M E T I VREME ODRŽAVANJA ISPITA
dan datum čas
Primenjena matematika sreda 21.08. 13.45
Osnove građevinarstva sreda 21.08. 13.00
Čitanje projekata i detalja utorak 20.08. 13.00
Hidrotehnički objekti ponedeljak 26.08. 13.00
Savremeni građevinski materijali utorak 20.08. 13.00
Organizacija i mehanizacija građenja utorak 27.08. 13.00
Razvodna postrojenja petak 23.08. 14.00
Elektroenergetski nadzemni vodovi petak 23.08. 14.00
Električne mašine petak 23.08. 14.00
Praksa (za elektroenrgetičare za električne instalacije) petak 23.08. 14.00
Tehnol. rada sa praksom-majstor za kućne vodovodne i kanalizacione instalacije utorak 27.08. 13.45
SPECIJALISTIČKI ISPIT-majstor za kućne vodovodne i kanalizacione instalacije sreda 28.08. 14.00
NAPOMENA: Ispiti se održavaju u objektu praktične nastave.

 

VANREDNO ŠKOLOVANJE  

    RASPORED POLAGANJA ISPITA U JUNSKOM ROKU 2018/19.GOD.

(od 19.08. do 28.08.2019.god.)

TROGODIŠNJE  I  ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE

R.B. P R E D M E T I VREME ODRŽAVANJA ISPITA
dan datum čas
Srpski jezik i književnost  (IV razred) ponedeljak 19.08. 13.00
Engleski jezik  (II, III, IV razred) utorak 20.08. 13.00
Matematika  (II, IV razred) sreda 21.08. 13.00
Filozofija utorak 27.08. 12.30
Građansko vaspitanje  (I, II, III, IV  razred) utorak 27.08. 13.00
Veronauka  (I, II, III, IV  razred) utorak 27.08. 13.30
Fizičko vaspitanje  (I, II, III, IV  razred) petak 23.08. 12.30
Fizika  (I, II, III  razred) četvrtak 22.08. 13.00
Osnove građevinarstva sreda 21.08. 13.00
Nacrtna geometrija (I razred) ponedeljak 19.08. 13.00
Nacrtna geometrija (II razred) ponedeljak 19.08. 13.45
Tehničko crtanje sa čitanjem planova utorak 20.08. 13.00
Građevinske  konstrukcije   (II razred) utorak 20.08. 13.45
Građevinske  konstrukcije   (III razred) sreda 21.08. 13.30
Organizacija građenja (III, IV razred) utorak 20.08. 14.30
Statika sreda 21.08. 14.30
Asfaltne mešavine ponedeljak 26.08. 13.00
Geomehanička ispitivanja ponedeljak 26.08. 13.00
Ispitivanje betona ponedeljak 26.08. 13.00
Tehnologija rada sa praktičnom nastavom

za izvođače inst. i završ. građ. radova

utorak 27.08. 13.00
Tehnologija rada sa praktičnom nastavom za r.g.m utorak 27.08. 13.00
Tehnologija rada sa praktičnom nastavom za dekoratere zidnih površina utorak 27.08. 13.00
Tehnologija rada sa praktičnom nastavom za keramičare-teracere-pećare utorak 27.08. 13.00
Tehnologija rada sa praktičnom nastavom za zidare-fasadere utorak 27.08. 13.00
Tehnologija rada sa praktičnom nastavom za hidrograđevinare utorak 27.08. 13.45
Električne instalacije i osvetljenje petak 23.08. 13.00
Električni aparati i uređaji petak 23.08. 13.00
Električne mreže i postrojenja petak 23.08. 13.00
Praktična nastava (za elektroinstalatere) petak 23.08. 13.00
Završni ispit-praktični rad i usmena provera znanja (zidar-fasader) sreda 28.08. 13.00
Završni ispit-praktični rad i usmena provera znanja (keramičar-teracer-pećar) sreda 28.08. 13.00
Završni ispit-praktični rad i usmena provera znanja  (hidrograđevinar) sreda 28.08. 13.00
Završni ispit-praktični rad i usmena provera znanja  (rukovalac građ. mehaniz.) sreda 28.08. 13.00
Završni ispit-praktični rad i usmena provera znanja  (dekorater zidnih površ.) sreda 28.08. 13.00
Završni ispit-praktični rad i usmena provera znanja  (elektroinstalater) sreda 28.08. 13.00
Maturski ispit Srpski jezik  i književnost sreda 28.08. 13.00
Maturski ispit –Matrurski praktični rad sa usmenom obradom rada sreda 28.08. 12.00
Maturski ispit –  Usmeni ispit iz izbornog predmeta-Organizacija građenja sreda 28.08. 13.45
NAPOMENA:  Ispiti se održavaju u objektu praktične nastave.

GRAĐEVINARSTVO

GRUPA MAJSTORI

* zidar majstor

* tesar majstor

* armirač majstor

* molero-farbar majsto

* kamenorezac majstor

* betonirac majstor

* izolater majstor

* podopolagač majstor

* građevinski keramičar majstor

* monter staklenih elemenata majstor

* majstor za kućne instalacije vodovoda i kanalizacije

* majstor za građevinsku mehanizaciju

USLOVI UPISA

Pravo upisa na ovu vrstu specijalizacije imaju:

* Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od tri ili četiri godine, odgovarajući obrazovni profili u oblasti rada građevinarstvo i najmanje dve godine radnog iskustva na određenim poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;

* kandidati koji su završili građevinsku školu po nastavnim planovima i programima koji su se primenjivali do školske 1990/91. godine – odgovarajuće zanimanje u oblasti građevinarstvo i imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;

* kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem po nastavnim planovima i programima koji su se primenjivali do školske 1990/91. godine iz drugog područja rada koji su položili dopunske ispite iz predmeta koje određuje škola na osnovu nastavnog plana utvrđenog za obrazovne profile u ovom području rada, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima i koji imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima u oblasti rada građevinarstvo.

GRUPA POSLOVOĐE

Poslovođa za građevinsku mehanizaciju

USLOVI UPISA

Pravo upisa na ovu vrstu specijalizacije imaju:

* Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri godine – odgovarajući obrazovni profili u oblasti rada građevinarstvo i najmanje dve godine radnog iskustva na određenim poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;

* Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od tri godine – odgovarajući obrazovni profili u oblasti rada građevinarstvo i najmanje tri godine radnog iskustva na određenim poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;

* Kandidati koji su završili građevinsku školu po nastavnim planovima i programima koji su se primenjivali do školske 1990/91. godine – odgovarajuće zanimanje u oblasti građevinarstvo i imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;

* Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem po nastavnim planovima i programima koji su se primenjivali do školske 1990/91. godine iz drugog područja rada, koji su položili dopunske ispite iz predmeta koje određuje škola na osnovu nastavnog plana utvrđenog za obrazovne profile u ovom području rada, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima i koji imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima u oblasti rada građevinarstvo.

ELEKTROTEHNIKA

Elektroenergetičar za električne instalacije

USLOVI UPISA

Specijalizaciju za obrazovni profil elektroenergetičar za električne instalacije mogu sticati kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem:

1. Završena škola u četvorogodišnjem trajanju obrazovanja sledećih obrazovnih profila, odnosno zanimanja:

– elektrotehničar za instalacije i rashladne uređaje,

– elektrotehničar energetskog smera i

– elektrotehničar energetike.

2. Završena škola u trogodišnjem trajanju obrazovanja sledećih obrazovnih profila, odnosno zanimanja:

– elektroinstalater kućnih i fabričkih instalacija i

– elektroinstalater.

Svi kandidati navedenih obrazovnih profila, odnosno zanimanja treba da imaju radno iskustvo iz oblasti električnih instalacija u neprekidnom trajanju od

najmanje dve godine za završenu školu u četvorogodišnjem trajanju obrazovanja, a četiri godine za završenu školu u trogodišnjem trajanju obrazovanja.