ISPITNA PITANJA 5. STEPEN – GRAĐEVINARSTVO

PLAN I PROGRAM-specijalističko obraz.građ.

Beton i armirani beton 5. st.

Geodezija 5. st.

Građevinska mehanizacija 5. st.

Građevinska postrojenja 5. st.

Građevinski materijali 5. st.

Završni građevinski radovi 5. st.

Mašinski materijali 5. st.

Organizacija i mehanizacija građenja 5. st.

Organizacija mašinskog građenja 5. st.

Osnove automatskog upravljanja 5. st.

Osnove privrednog i radnog prava 5. st

Praksa 5. st – majstor za građevinsku mehanizaciju

Praksa 5. st poslovođa za visokogradnju

Praksa 5. st. – poslovođa za građevinska postrojenja

Praksa 5. st. – poslovođa za građevinsku mehanizaciju

Prefabrilkovano građenje 5. st.

Primenjena matematika 5. st.

Psihologija rada 5. st.

Savremeni građevinski materijali 5. st.

Saobraćajnice 5. st.

Statika građevinskih konstrukcija 5. st.

Tehnologija građenja 5. st.

Tehnologija rada sa praksom 5. st -majstor za kućne instalacije vodovoda i kanalizacije

Tehnologija rada sa praksom 5. st poslovođa za niskogradnju

Tehnologija rada sa praksom 5. st. – armirač majstor

Tehnologija rada sa praksom 5. st. – betonirac majstor

Tehnologija rada sa praksom 5. st. – tesar majstor

Tehnologija rada sa praksom 5. st. građevinski keramičar majstor

Tehnologija rada sa praksom 5. st. zidar majstor

Tehnologija rada sa praksom 5. st. kamenorezac majstor

Tehnologija rada sa praksom 5. st. molero-farbar majstor

Tehnologija rada sa praksom 5. st. monter staklenih elemenata

Tehnologija rada sa praksom 5. st. podopolagač majstor

Hidraulični i pneumatski uređaji i komponente 5. st.

Hidrotehnički objekti 5. st.

Čitanje projekata i detalja 5. st.