ШКОЛСКА АКТА

СТАТУТ ГШ 2017-18

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика 18

Правила понашања ученика запослених и родитеља ученика 18

Правилник о одговорности запослених 18

Правилник о организацији и спровођењу испита у Грађевинској школи 18.

Систематизација ГШ1819 septembar

Правилник о похваљивању и награђивању ученика ГШ 18

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о раду ГШ

Правилник о набавкама ГШ, 04.12.15

Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у ГШ

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о поступку стицања и расподеле родитељских средстава 17

Правилник о поступку стицања и расподели сопствених прихода 17

Измене Правилника о поступку стицања и расподеле сопствених прихода 18

Пословник о раду ШО 19

Пословник о раду НВ 

Измене и допуне пословника о раду НВ

Пословник о раду ОВ